Privacy & cookies

Contactgegevens:
boerstuinbouw.nl
info@boerstuinbouw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Boers Tuinbouw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere gegevens zoals ras, religie, seksuele geaardheid, etc.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Boers Tuinbouw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Boers Tuinbouw analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Boers Tuinbouw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boers Tuinbouw) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Boers Tuinbouw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Boers Tuinbouw verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Boers Tuinbouw maakt gebruik van verschillende soorten cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren. Hieronder vind je een overzicht van de cookies die we gebruiken:

  • Functionele cookies: Deze cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om voorkeursinstellingen van gebruikers te onthouden, zoals taalkeuze, en zorgen ervoor dat de website goed werkt.
  • Analytische cookies: We gebruiken analytische cookies, zoals die van Google Analytics, om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te analyseren en te verbeteren, bijvoorbeeld door te kijken naar welke pagina’s het meest bezocht worden of waar gebruikers het meeste tijd doorbrengen.
  • Tracking cookies: We gebruiken tracking cookies om het gedrag van gebruikers op onze website te volgen, bijvoorbeeld welke pagina’s ze bezoeken en welke links ze aanklikken. Deze informatie stelt ons in staat om onze website te optimaliseren en relevante inhoud en advertenties te tonen.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies ervoor kan zorgen dat sommige functies van de website niet meer correct werken.

Je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser voor meer informatie over het beheren van cookies.

Als je nog vragen hebt over ons cookiebeleid, neem dan gerust contact met ons op via info@boerstuinbouw.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boers Tuinbouw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boerstuinbouw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Boers Tuinbouw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Boers Tuinbouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@boerstuinbouw.nl of via een ander gewenst kanaal.